Cerkiew prawoslawna - widok zewnetrzny


Oltarz cerkwi prawoslawnej we Wlodawie


"Cerkiew prawoslawna we Wlodawie zostala wybudowana w 1842 r. dla potrzeb Kosciola greckokatolickiego. Od 1875 r. byla cerkwia prawoslawna. W 1882 r. swiatynia zostala przebudowana w stylu bizantyjsko-klasycystycznym. Parafia prawoslawna pod wezwaniem Narodzenia Najswietrzej Panny Marii w 1937 r. skupiala 5700 wiernych (z tego 80 we Wlodawie). Do 1946 r. proboszczem byl ks. Adam Sereda. W wyniku akcji przesiedlenczej drastycznie znmniejszyla sie liczba wiernych wyznania prawoslawnego, co dalo powod do zamkniecia swiatyni (1946-1956). W ciagu dziesieciu lat pozostala tu ludnosc wyznania prawoslawnego pozbawiona byla mozliwosci uczestniczenia w zbiorowych praktykach religijnych. Wznowienie dzialalnosci duszpasterskiej nastapilo na przelomie 1956/1957 r.(...)"
"Dzieje Wlodawy", wydawnictwo Panta, rok 1991

Powrot